access Log ind 1.7.5791.21784

Forside

Velkommen til Business Region North Denmarks mobildækningskort for Nordjylland

I projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland har målevogne kørt overalt i regionen med avanceret udstyr for at kortlægge den regionale bredbåndsdækning, så der på sigt kan sikres hurtigt bredbånd til alle nordjyder. Resultatet af kortlægningen ses på dækningskortet.

Dækningskortet er opdelt i to funktioner henholdsvis Anvendelighed og Teknologi

Anvendelighed viser dækningen for 2G, 3G og 4G. For en bedre brugeranvendelse er hastigheden vist på kortet opdelt i farver. Dækningen er fordelt i seks kategorier, som er baseret på den målte hastighed i megabit per sekund (Mbps).

Teknologi giver mulighed for at få dækningen vist for hver enkel teknologi 2G, 3G og 4G. For en bedre brugeranvendelse er hastigheden vist på kortet opdelt i farver. Dækningen er fordelt i fire kategorier, som er baseret på den målte dækning i dBm. dBm er en måleenhed for signaleffekt i elektronisk udstyr.

I begge kategorier gælder det, at vælges antallet af operatører til mere end én, så skal det bedst opnåelige signal fra hver enkelt operatør ligge indenfor samme interval og altså alle mindst opfylde den tilsvarende kategori. Eksempelvis vil gul kategori med valg af 2 operatører betyde, at de to operatører kan levere mindst ”God udendørs dækning” på den aktuelle position. Der er i dette tilfælde mulighed for at den ene af operatørerne rent faktisk kan levere et bedre signal, men da kravet er at begge opfylder kategorien, bliver den resulterende dækning svarende til gul kategori.

Målingerne er foretaget i dagtimer mandag til og med fredag. De to biler har tilbagelagt hver sin fastlagte rute - med hastigheder underlagt færdselsregler og aktuelle trafikforhold. Bilernes hastighed varierer derfor under målingerne, således at nogle målinger er foretaget under næsten stationære forhold og andre, dvs. de fleste under dynamiske forhold.

Signalstyrkerne er målt med skanneren og datahastigheder med mobiltelefonerne. Da de to benytter forskellige antenner, og datahastighed afhænger af andet end signalstyrke, er det ikke muligt at lave en fuldstændig sammenstilling mellem signalstyrke og datahastighed ud fra de viste resultater.