access Log ind 1.7.5791.21784

Anvendelighed

Få hjælp til kortet
Luk vindue
Kategori Tjenestekvalitet Datahastighed
Uanvendelig mobildata Fra ingen til email uden vedlæg 0-256kbps (uplink og downlink)
Meget begrænset mobildata Musik-streaming, hjemmesider, facebook 256kbps-1 Mbps (downlink)
(minimum 50 kbps uplink)
Begrænset mobildata Fra email med vedlæg, sociale medier med foto 256kbps-1 Mbps (uplink og downlink)
Basal mobildata Video-telefoni, web-meeting, enkle cloud-tjenester, online spil. Anvendelig for ikke data-intensive mobile erhvervsfor-mål som eksempelvis timere-gistrering, opgavestyring 1-5 Mbps (uplink og downlink)
Hurtig mobildata Video streaming, mobile cloud tjenester, online spil med HD video. Anvendelig for mere dataintensive mobile erhvervsformål som eksempelvis høj-kvalitet videokonference, fildeling og hurtig visning af store websider >5 Mbps (uplink og downlink)